Healthcare

Sjukhus

Forta PRO har avancerade byggnadsmetoder för att kunna erbjuda sjukvårdsinrättningar i modulform som en snabb konstruktionslösning med minimal störning för de omgivande anläggningarnas drift. Med de avancerade byggnaderna som färdigställts på fabriken kan Forta PRO påskynda tidtabellen för lägenhetsbygge på ett sätt som inte går att uppnå vid byggnation på plats. Våra moduler kan definieras som rum av ”medicinsk kvalitet” som kan användas för att underlätta för de medicinska aktiviteter som pågår i anläggningen.

Att skydda patienternas hälsa kan vara något av det svåraste för sjukhus och andra vårdinrättningar under byggnationer. Alla projekt, oavsett hur väl de hanteras, innebär i alla fall en viss del damm och skräp. På de flesta byggplatser är detta inget problem, men på sjukhus kan det innebär livsfara om det inte sköts på rätt sätt.

Att flytta cirka 80% av byggnationen till en plats utanför själva byggområdet minskar avsevärt på störningar för de dagliga aktiviteterna och även för infektionsrisker (att kontrollera infektioner är det allra svåraste när det handlar om sjukhusbyggnation).

Vad gäller prefabricerade lösningar för mått, planritningar och arkitektonisk utformning kan dessa enkelt anpassas till kundernas specifika behov. De prefabricerade modulerna kan enkelt installeras i ett befintligt sjukhusområde med minimal inverkan på de dagliga rutinerna.

Prefabricerade operationssalar

Forta PRO erbjuder flera typer av operationssalar, däribland Allmänkirurgi och Extremt ren kirurgi. Var och en av dessa kommer som en omfattande autonom lösning med förrum, tvättrum, operationssal och teknisk zon.

Prefabricerade lösningar för mått, planritningar och arkitektonisk utformning kan enkelt anpassas till kundernas specifika behov. De prefabricerade modulerna kan enkelt installeras i ett befintligt sjukhusområde med minimal inverkan på de dagliga rutinerna. Lösningen kan vara permanent eller tillfällig, till exempel under en renovering av de befintliga operationsutrymmena.

Forta PRO erbjuder operationssalar som exempelvis:

 • Forta PRO cube Minimalt förberedelserum
 • Forta PRO cube Allmänkirurgisk operationssal
 • Forta PRO cube Operationssal för endoskopi/laparoskopi
 • Forta PRO cube Operationssal för oftamologi och ÖNH
 • Forta PRO cube Extremt rena operationssalar
 • Kontakta oss

  Forta PRO Kontor

  • Jurkalnes Street 15/25 - 221,
   Riga, Lettland, LV-1046

  Telefon: + 371 67 32 32 34

  E-post: [email protected]

  Kontakta oss