Generiska Modulära Lägenheter

Överlägsen produktionshastighet, kvalitet och pris för modullägenheter!

Forta PRO erbjuder en ny modulär lägenhetsprodukt till konkurrenskraftiga priser för produktion redan under 2022 på din planerade tomt!

Generiska Modulära Lägenheter (GMA) - en unik lösning för fastighetsutvecklare och byggföretag med garanti om snabb uppbyggnad och säkra investeringar.

Forta PRO:s projekt med GMA uppfyller de högsta kraven på byggnation, slutkvalitet och överensstämmelse med lokala normer och bestämmelser för hyreslägenheter och bekvämlighetsboende. Vårt koncept erbjuder en optimal lösning som avsevärt förkortar byggnationstiden så att utvecklare och investerare snabbt kan förverkliga sina byggprojekt och därmed få det snabbaste och mest tillförlitliga investeringssättet.

Projektet innebär dessutom att de så viktiga och efterfrågade miljömässiga kraven uppfylls. Standardisering av generisk modulbyggnation förbättrar hållbarheten tack vare bättre materialanvändning och snabb montering på plats.

Bygg snabbare och med högre kvalitet med Forta PRO generiska modulära lägenheter!

Forta PRO:s GMA-paket erbjuder lägenheter med 1, 2 eller 3 rum och kök, fördelade i byggnader med 2 till 4 våningsplan. Lägenheternas planlösningar fördesignas och färdigställs för produktion i Forta PRO:s toppmoderna produktionslinjer. GMA-konceptet erbjuder ett flertal lösningar för inre och yttre utförande, bland annat valmöjligheter för fasad och tak.

Fabrikstillverkningen möjliggör rigorös kvalitetssäkring och produkttestning under hela tillverkningsprocessen.

Omsorgsfull frakt och snabb montering på plats säkerställer leverans enligt tidsplaner och undanröjer förseningsrisker till följd av ogynnsamma väderförhållanden.

Generic modular apartments
Generic modular apartment

Konceptet med monteringsfärdiga byggnader erbjuder kunden optimala lösningar som tack vare projektplanen och utformningsoptimeringen avsevärt förkortar byggnationstiden.

Forta PRO Generiska Modullägenheter erbjuder:

  • Forta PRO cube Fastställda kostnader och minimerade risker från början till slut i hela projektet
  • Forta PRO cube Minskade kostnader för arbetskraft och byggarbetsplatser
  • Forta PRO cube Byggnation utan störningar för grannar och omgivning
  • Forta PRO cube Hållbarbarhet, mindre koldioxidutsläpp och minskat avfall