Corporate Social Responsibility

Forta PRO utformar sina produkter med omtanke för samhället och miljön. Forta PRO utforskar genom lärande och analys av moderna utvecklingstendenser. Utifrån detta upprättar Forta PRO arbetsmetoder baserade på värderingar av respekt och ansvarstagande.

Forta PRO quality, environment, energy management, occupational health and safety policy

För att säkerställa att våra produkter uppfyller de högsta kraven på kvalitet, miljövänlighet, energieffektivitet samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen har Forta PRO infört och upprätthåller ett integrerat ledningssystem som kontinuerligt förbättras i enlighet med kraven i de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 and EN 1090 - 1.

Factory
Anti Slavery
Policy mot slaveri

Forta PRO erkänner att modernt slaveri är ett brott och en kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter. Begreppet modernt slaveri omfattar inte enbart slaveri utan även träldom, tvångsarbete och människohandel, vilka alla har det gemensamma att en person berövas sin frihet för att utnyttjas av en annan person för personlig eller affärsmässig vinning.

FSC upphandlingspolicy

Vi på Forta PRO är mycket stolta över vår miljövänliga och hållbara produktion. Genom att uppmuntra våra kunder att välja FSC-certifierat virke (Forest Stewardship Council) stöder vi en miljömässigt lämplig, socialt fördelaktig och ekonomiskt hållbar förvaltning av världens skogar.

Factory
Anti-Bribery
Policy mot mutor och korruption

Alla som arbetar inom Forta PRO förväntas hantera myndigheter, skolor, tjänsteleverantörer, entreprenörer, kollegor och allmänheten med den högsta graden av integritet. Detta uppnås genom att tillämpa ansvarsfulla affärsmetoder och att arbeta etiskt i samband med våra åtaganden. Policyn mot mutor och korruption gäller samtliga anställda, inklusive personer som är utstationerade från en av moderbolagets organisationer, konsulter, inhyrd personal, tillfälligt anställda och övriga tredje parter som arbetar i Forta PRO: s lokaler, åtaganden eller på uppdrag av Forta PRO.