HVORFOR MODULÆR

Modular construction
Tidseffektiv - Reduceret samlet byggetid

Opførelse af modulbygninger finder sted under byggearbejdet, hvilket gør det muligt at gennemføre projekter tidligere.

Da produktionen af modulære bygninger og fundamentarbejdet kan udføres samtidigt, og samlingen er meget hurtigere end traditionel konstruktion, kan projekter afsluttes med op til 50% til 60% hurtigere end ved brug af en traditionel byggeplads.

Desuden mindsker vi risikoen for vejrforsinkelser med 60% til 90%, når vi gennemfører en betydelig del af arbejdet inde på fabrikken.

Bygninger opføres tidligere og beboet hurtigere, hvilket resulterer i et hurtigere investeringsafkast.


Samlede Omkostningsbesparelser

Den præfabrikerede konstruktionsmetode gør det muligt at reducere dine omkostninger i hver fase af fremstillingsprocessen på grund af masseproduktion. For eksempel besparelser på materialer i indkøbsfasen, på arbejdskraft i konstruktionsfasen og derudover på installationseffektivitet og standardisering af rummene. Kortere konstruktionstid medfører lavere omkostninger og systematisk produktion under streng QCQA, når en tidligere åbning af et nyt anlæg genererer et højere investeringsafkast (ROI). Dette fører til reducerede materialetab og højere effektivitet, der er afgørende for de samlede omkostningsbesparelser.


Minimering af Byggeprocessens Miljøpåvirkning

Modulkonstruktion er et sikkert og grønt alternativ til traditionel konstruktion. Forta PRO producerer moduler i det lukkede fabriksmiljø. Næsten alle de materialer, der anvendes til vores modulproduktion, er naturlige og engangsbrug, ingen brug af stærke kemikalier eller giftige materialer. Der er ingen teknologiske forbrændingsprocesser i produktionsprocessen, derfor er CO2-emissioner bare naturlige og i passende mængder. Der er lavt støjniveau og lavt forbrug af energiressourcer, hvilket derudover er genstand for løbende optimering. Vores aktivitet har ingen restaffald og påvirker ikke jordens, luftens og vandets naturlige renhed.

Forta Pro savings
Byggeaffald

Flytning af ca. 80% af bygningsaktiviteterne fra byggepladsen placering reducerer forstyrrelser, støj og luftforurening betydeligt.

For enhver aktiv virksomhed er det en enorm fordel at reducere byggeaktivitet på byggepladsen og derved eliminere en stor del af de igangværende byggefarer.

Da ejere og designere leder efter mere bæredygtige løsninger for at mindske miljøpåvirkningen, er modulær konstruktion i sagens natur en naturlig pasform. At bygge i et kontrolleret miljø reducerer spild. Affald elimineres ved at genbruge materialer, kontrollere lagerbeholdningen og beskytte byggematerialer. For derefter, sammen med forbedret kvalitetsstyring gennem hele byggeprocessen plus betydeligt mindre aktivitet og forstyrrelser på stedet, at fremme bæredygtighed. Baseret på disse fakta fører bidraget fra det modulopbyggede præfabrikerede konstruktionssystem til "Green Building".

Sikrere Byggemiljø

Sikkerhed er fortsat en primær bekymring for byggeledelser. Byggeri har af natur en høj grad af farlige aktiviteter. Prisen for ulykker på byggepladser er høj med hensyn til både omkostninger og fysiske konsekvenser.

Ulykker tilføjer en byrde med unødvendige og undgåelige omkostninger. Det indendørs konstruktionsmiljø reducerer risikoen for ulykker for arbejdstagere samt sikrer forbedrede arbejdsforhold på byggepladsen, mindre støj og luftforurening, mindre trafik på stedet, hvilket gør arbejdsområdet til et generelt mere sikkert miljø. Således gives yderligere værdi til entreprenøren.

Større fleksibilitet og genbrug - Vi Præsenterer en Flytbar Modulær Bygning

En anden fordel ved de specialiserede præfabrikerede moduler er muligheden for let at flytte dem efter behov, hvilket reducerer behovet for råmaterialer og minimerer den mængde energi, der bruges til at opføre en bygning for at imødekomme det nye krav.

En flytbar bygning er en delvist eller fuldstændig samlet bygning, der overholder gældende koder og regler og er konstrueret i en byggefabrik ved hjælp af en modulær byggeproces. Flytbare modulære bygninger er specielt designet til at blive genbrugt flere gange og transporteret til forskellige byggepladser.

Flytbare bygninger bruges hovedsageligt til arbejdere og studerendes sovesale eller ethvert anvendelsesområde, hvor en sådan konstruktion kan imødekomme et midlertidigt pladsbehov. Modulære bygninger muliggør hurtig levering, enkel flytning, billig rekonfiguration, hurtigere afskrivningsplaner og enorm fleksibilitet. Disse bygninger er vigtige i tilfælde, hvor hastighed, midlertidig plads og evnen til at flytte er nødvendig.

Connect with us

Forta PRO Office

  • Jurkalnes Street 15/25 - 221,
    Riga, Latvia, LV-1046

Phone: + 371 67 32 32 34

Email: [email protected]

Kontakt os